Rivening

​Samrivning af materialet (hø, græs el. halm)

med 7 meter rive, der river materialet sammen.

En samrivning, der giver gode skår af græsset, er vigtigt for at presse perfekte wrapballer. 

Nørgårdsvej 11, Værum | 8940 Randers SV | Mobil: 40 32 51 65 / 40 34 51 65